Kontaktný formulár

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ADRESA

LITEX SLOVAKIA
Slovenská pošta
P. O. Box 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

INFOLINE:
949 178 911 (Po - Pia, 8 - 17 hod.)

E-mail: litex@litex.sk

BANKOVÉ SPOJENIE

ČSOB Bratislava
Nám. SNP 29
811 01 Bratislava

BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK79 7500 0000 0007 0202 9043